Arbetet med företagsklimat

Människor som gör tummen upp

Företagsklimat är ett mångfacetterat begrepp. Vi har valt att arbeta utifrån idén att det handlar om hur det är att driva företag på en plats. Delar av detta handlar om hur kommunen agerar.

Arbetet med att ständigt förbättra företagsklimatet utgår från Utvecklingscentrum, där företagare och kommun regelbundet träffas för att prata om utvecklingsfrågor. Vi är också aktiva i Business Region Örebro, där vi tillsammans med andra kommuner i partnerskapet arbetar med utveckling av servicen vid kommunens myndighetsutövning. För att få kvitto på vad vi uppnår följer vi två undersökningar som regelbundet genomförs för att mäta företagsklimatet. "Insikt" som är en servicemätning med "Nöjd kund index", NKI, och Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning som är en attitydundersökning. Vi tycker att de tillsammans ger ett bra perspektiv på vad vi uppnår och var vi bör satsa lite extra.

Våra företagare är engagerade i arbetet. Vi har olika roller i samhällsbygget och en viktig förutsättning är att se och respektera varandra.

Just nu arbetar vi med kontakten mellan skolan och företagen samtidigt som vi hela tiden ser över handläggningsrutiner för att förenkla, förtydliga och förbättra.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17