Parkeringstillstånd

Symbol för funktionshinder målad på asfalt

Är du i behov av parkeringstillstånd?

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Tillståndet utfärdas av den kommun där den rörelsehindrade är folkbokförd och gäller i hela Sverige, EU och Norden.

Förutsättningar för parkeringstillstånd

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § Trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73).

Ansökan till Askersunds kommun

För att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs en ansökan, ett foto samt ett läkarintyg. Du finner dessa blanketter längst ner på denna sida.

  • Ansökan ifylls av den sökande och skickas in till Askersunds Kommun tillsammans med ett fotografi av den sökande.
  • Läkarintyg krävs till varje ansökan även förlängningar av tidigare erhållet tillstånd.

Ansökan, läkarintyg samt foto skickas till:

Askersunds kommun
Trafik- och transporthandläggare
696 82 Askersund

Kontakt

Heléne Albrektsson
Trafik- och fastighetshandläggare

E-post: helene.albrektsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 51

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?