Anropsstyrd närtrafik
i Askersunds kommun

Landsväg

Länstrafiken inför från och med hösten 2018 anropsstyrd närtrafik på prov i två av länets kommuner, Askersund och Nora. Ambitionen är sedan att en modell för hela länet ska vara på plats inom två år.

Den anropsstyrda närtrafiken innebär att den som har längre än 1,5 kilometer till närmaste hållplats kan boka hämtning vid bostaden på vardagar mellan klockan 9.30 och 14. Målet för resan kan sedan väljas utifrån ett antal fördefinierade närtrafikhållplatser som oftast är belägna i en av länets tätorter.

Askersunds kommun gav hösten 2017 konsultföretaget Sweco i uppdrag att göra en rapport om anropsstyrd närtrafik i kommunen, som redovisades i början av februari. Målet med rapporten var att få fram en bra förstudie som kunde tjäna som underlag för att få till stånd ett försök med anropsstyrd kollektivtrafik i Askersunds kommun. Försöket som genomförs med start hösten 2018 bygger på den rapporten och Länstrafikens egen förstudie. Swecos rapport finns i sin helhet i spalten till höger.

Rapporten om anropsstyrd kollektivtrafik har finansierats av Leader Mellansjölandet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sidansvarig: Heléne Albrektsson |

Uppdaterad: 2020-09-16