Tillgänglighet på askersund.se

Blind person använder tangentbord för braille-skrift.

Arbete med tillgänglighetsredogörelse pågår

Här kommer vi redogöra för vilka brister det finns i tillgänglighet för Askersunds kommuns webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister. Den här webbplatsen lanserades den 30 augusti 2023. Arbete med granskning och tillgänglighetsredogörelse pågår under våren 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från askersund.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-postadressen webbmaster@askersund.se. Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Kontakta oss om du hittar fel och brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss på e-postadressen webbmaster@askersund.se om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan och som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt förbättringsarbete.

Anmäl brister till tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakt

Lars-Ivar Jansson
Kommunikatör

E-post: lars-ivar.jansson@askersund.se

Telefon: 0583-810 14

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?