Radon

Bild på radon i periodiska systemet Rd

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i ditt hem. Radon är en hälsorisk som man kan göra någonting åt. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas

  • i uran i berggrunden
  • i vissa byggnadsmaterial, som blå lättbetong
  • i hushållsvatten

Den vanligaste källan till radon är marken. Radonet finns i berggrunden och tar sig in i huset. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1928 och 1975. Betongen innehåller uran som kan avge radon. Vatten från grundvattentäkter innehåller mer radon än vatten från ytvattentäkter.

Du andas in radonet med luften. Man vet att risken för lungcancer ökar om man utsätts för radon under en lång tid. Risken är störst hos personer som är eller har varit rökare.

Radonmätning

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Radonmätning ska göras mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader. Du mäter radon i ditt hus genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Det kallas att laboratoriet är ackrediterat.

Radon i flerbostadshus

Fastighetsägare till flerbostadshus som hyr ut lägenheter har ansvar för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar bl a att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 Bq/m³.

 

Kontakt

Rickard Andersson
Miljöchef

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?