Samhällsutveckling

Ett litet barn hänger i händerna i ett klätterträd. Barnet är cirka två år, har en svart/vitrandig klänning och det verkar som att det är både roligt och väldigt spännande att hänga i trädet.

Samhällsutveckling handlar om att bygga ett långsiktigt, hållbart och bra samhälle för invånare, företag, besökare och förbipasserande. Detta måste ske med och inte mot naturens förutsättningar. Satsningar måste ställas mot varandra i ett helhetstänkande. Bredband på landsbygden kan öka livskvaliteten hos barnfamiljen, stärka kompetensförsörjningen hos våra arbetsgivare och minska pendlandet. Satsningen på en bra skola kan öka måluppfyllelsen och rusta barnen inför framtiden. En bra strategisk planering i hela kedjan från översiktsplan till detaljplan och hanteirngen av ett bygglov kan vara skillnaden mellan en tråkig och en magisk livsmiljö.

Askersunds kommun har under ett antal år satsat på god planering och strategiska investeringar i bostadsområden och verksamhetslokaler. Det gör att vi rustar oss inför framtiden genom att bygga vidare på något bra. Det är lätt att tänka att samhällsplanering är byggnader. Miljöerna mellan dem är dock minst lika viktiga. Barnet på bilden verkar uppskatta klätterträdet som är resultatet av en tidigare trädgårdsmästares målmedvetna arbete med att skapa en fin miljö i en av våra parker.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?