Bygga nytt, ändra eller riva

Barn i skyddshjälmar med hammare, block och penna.

När du bygger, ändrar, river en byggnad eller ändrar marken påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss. I Bygglovsguiden kan du läsa om de vanligaste åtgärderna och vad som gäller för dem.

Vad händer när du ansöker?

När du söker bygglov eller gör en anmälan så startar vi ett ärende. Processen för ditt ärende ser lite olika ut beroende på vad det gäller. Här nedan kan du se hur processerna ser ut för ansökan om lov (bygglov, rivningslov eller marklov) och anmälan. För enklare bygglovsärenden krävs inte alltid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. Grannar behöver bara tillfrågas för vissa ansökningar när det saknas detaljplan eller när ansökan innebär ett avsteg från detaljplanens bestämmelser.

Lovhandläggning steg för steg

Hantering av bygglovsansökan steg för steg

Handläggning anmälan steg för steg

Hantering av anmälanärenden steg för steg

Börja inte bygga innan du har startbesked!

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett och inom fyra veckor ska startbesked ges i ett anmälanärende. När det gäller lov- och anmälanärenden är det viktigt att tänka på att du aldrig får börja att bygga, riva eller gräva innan du ha fått ett startbesked.

Ligger ditt byggprojekt inom strandskyddat område?

Om ditt lov- eller anmälanärende också kräver strandskyddsdispens är det bra om du ansöker om dispens först. Alla beslut om strandskyddsdispenser som fattas av Sydnärke miljö- och byggnämnd ska godkännas av länsstyrelsen.

Ritningar och andra handlingar

Till din ansökan eller anmälan behöver du skicka in underlag för att vi ska kunna handlägga ärendet. Under bygglovsguide finns exempel på de vanligaste typerna av projekt som kräver lov eller anmälan. Där finns också exempel på vilka typer av handlingar du behöver skicka in. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ofta är det bäst att anlita en arkitekt för att ta fram ritningar.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för sin handläggning av din ansökan/anmälan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Du hittar en länk längst ner på den här sidan till kommunens e-tjänst där du också hittar den gällande taxan.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Bygglovavdelningen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon bygglovsfrågor: 0583-82041

Telefontider: Tisdagar 10.00-11.30, Torsdagar 13.00-14.30

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?