Gustavslund, Askersund

Illustration av villaområdet Gustavslund. Bilden är ritad i dator. Vägar, parker, villatomter och byggrätter för flerfamiljshus har illustrerats som en flygbild i sommartid. Husen är vita med röda tak.

Ett nytt bostadsområde, nära både naturen och staden

Gustavslund ligger i den norra delen av Askersunds stad. Läget med närhet till stadens utbud, men ändå i utkanten vid tilltalande naturområden, innebär goda möjligheter att få ut det bästa av det mesta.

Området är planerat för att skapa en luftig känsla med grönområden och sparade träd. I området finns också två byggrätter för flerfamiljshus.

Direkt sydost om villatomterna ligger Humlegårdens förskola. Det finns också bra cykelvägnät för att nå skolor, stadens centrum och dess kulturutbud. Sträcka till skola år F-6, matvarubutiker och återvinningsstation är cirka 1 km. Till Solberga idrottsplats är sträckan 1,5 km. Cirka 1 km söder om området finns också busshållplats med pendlarparkering för bil och cykel.

Försäljning av villatomter

Villatomterna har erbjudits kommunens tomtkö (alla datum nedan är 2024) med utskick via e-post den
8 april och brev under vecka 15. Sista dag för intresseanmälan var 23 april. Kort därefter skedde tilldelning. Sista dag för reservation av tilldelad tomt var den 3 maj. Den 31 maj löper reservationen ut. Kontraktsskrivning ska ske senast den 14 juni. Tomterna erbjuds för försäljning alternativt med tomträttsavtal. Tillträde sker vid betalning, utifrån kontrakt.

De tomter som saknar intressenter ur tomtkön erbjuds allmänheten utifrån principen ”först till kvarn”. De tomter som haft intressenter ur tomtkön men inte är kontrakterade eller reserverade den 17 juni erbjuds också allmänheten.

Karta över området, tomtstorlekar och priser finns i foldern "Villatomter på Gustavslund", se nedan.

Du som är intresserad av att stå i kommunens tomtkö är välkommen att registrera dig vi vår e-tjänst, se länk nedan.

Vad får man bygga?

Detaljplanen ställer i grova drag följande krav för villatomterna i området:

  • Villatomterna får bebyggas till max 25 % av tomtytan
  • Max två våningar, utöver detta ej vind
  • Högsta nockhöjd är 9,0 meter
  • Garage och uthus får placeras minst två meter från grannfastighet. Källare tillåts ej.
  • Tak ska vara lertegelfärgade eller liknande

Samhällsbyggnad Sydnärke hjälper dig med ytterligare tolkning av detaljplanen.

Vad ingår i priset?

Tomtpriset avser endast köp av den avstyckade tomten. För priser, se informationsfolder som går att ladda hem nedan.

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för bygglov och nybyggnadskarta, cirka 40 tkr samt ersättning för anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät, cirka 200-285 tkr inklusive moms, beroende på tomtstorlek. Allt enligt taxor som gäller hela 2024.

Exemplen ovan avser kommunala kostnader.

Tomterna har även framdragen el och fiber. Anslutningskostnad tillkommer.

Information om tomterna

I filarkivet nedan finns preliminära tomtkartor och folder om området, där även tomtpriser framgår, samt exempel på kontrakt. Tomtytorna kan komma att ändras marginellt i samband med Lantmäteriförrättningen då fastighetsbildning sker.

I filarkivet nedan finns preliminära tomtkartor och folder om området samt exempel på kontrakt för tomtköp och tomträtt. De gulmarkerade delarna i kontrakten visar var uppgifter som är specifika för tomten eller kunden ska föras in.

Kontakt

Heléne Albrektsson
Handläggare villatomter

E-post: helene.albrektsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 51

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?