Värmepump

Luftvärmepump på utsidan av husfasad.

En värmepump hämtar värme från ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet, ur luften eller sjön. För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga.

När krävs anmälan alternativt ansökan

För att få installera och använda en värmepump måste du göra en anmälan. Om den ska installeras i ett vattenskyddsområde måste du göra en ansökan. Särskilda regler gäller också om du bor i ett område där det finnas alunskiffer i marken.

Du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd för värmepumpar som utvinner värme ur

  • mark
  • ytvatten
  • grundvatten.

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe och att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda.

Kontakta miljöavdelningen i ett tidigt skede så att du får veta vilka regler som finns. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut. Tänk också på att använda en certifierad brunnsborrare.

Att anmäla eller ansöka

Skicka in din anmälan minst sex veckor innan installationsarbetet ska påbörjas. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut.

Din anmälan eller ansökan ska innehålla

  • Anmälnings-eller ansökningsblanketten
  • En måttsatt situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med:
    kollektorns eller borrhålets placering, egen vattentäkt och avloppsanordning (om det finns), grannfastigheter med eventuella vattentäkter och avloppsanordningar, avstånd mellan borrhål och fastighetsgränser, byggnader och andra vatten- eller energibrunnar.
  • Intyg från grannar. Det behövs bara om avståndet mellan bergvärmebrunnen och din fastighetsgräns är mindre än 10 meter.

Kontakt

Rickard Andersson
Miljöchef

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?