Vindkraft

Hållbar utveckling

Askersund ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Därför har man som tillägg till översiktsplanen tagit fram en vindbruksplan.

Syftet med planen är att ge ett tydligt beslutsunderlag vid förfrågningar om vindkraftsetableringar. I planen klarläggs vilka områden som bör undantas från vindbruk samt rekommendationer för hur vindkraft skall behandlas inom övriga delar av kommunen.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-12-12