Samordningsteamet i Sydnärke

Logotyp för Samverkansförbundet Sydnärke

Samordningsteamet i Sydnärke är "en dörr in", en sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Vi som samverkar i Samordningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål

Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

Vi kan bland annat erbjuda

  • Kartläggning av aktuell situation.
  • Rekommendation av rehabiliterande insatser.
  • Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra instanser. Hjälp att förstå och tolka myndighetsbeslut.
  • Stödjande och coachande samtal.
  • Arbetsträning - vår arbetsträning är en lågtröskelverksamhet där kravet är att du kan ta dig till en aktivitet några gånger i veckan, ett fåtal timmar för att sedan trappa upp och öka ditt deltagande.

För vem?

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter?

Samordningsteamet finns för dig mellan 16 och 66 år som behöver stöd för att klara egen försörjning och som är folkbokförd i någon av kommunerna Kumla, Hallsberg, Laxå eller Askersund.

Hur går jag tillväga för att få stöd?

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Samordningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt

För mer information ta kontakt med Samordningsteamet i Sydnärke. Ansvarig projektledare/samordnare är Ylva Viggosson.

E-post: ylva.viggosson@kumla.se
Telefon: 072-547 3565

Hjälpte informationen på den här sidan dig?