Tillstånd att använda allmän plats, tillfällig markupplåtelse

Två bänkar i Torgparken

Tillstånd för användning av allmän plats, offentlig mark

Nya rutiner gällande cruising/uppvisning på väg börjar gälla från och med
1 januari 2020. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för s.k. cruising samt övriga liknande arrangemang så som till exempel korteger. Se information från Länsstyrelsen under dokument, här till höger.

För att få använda allmän plats till försäljning, uppställning, evenemang eller liknande måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.När polisen fått in en ansökan kontaktar de kommunen som får yttra sig. Det är sedan polisen som ger tillstånd.

Tillstånd behövs bl.a. för:

  • Uteservering
  • Marknader
  • Kiosker, glass, korv mm
  • Skyltar
  • Skylift, byggställningar eller container
  • Cirkus
  • Försäljning av granar, korv eller dylikt

För torghandel se separat taxa och regler i länk "Torghandel" på denna sida.

Det finns även förenklade regler för att butiker skall kunna exponera varor och utsmycka sina entréer, se separat folder "Exponering vid butiksentréer" bland dokumenten här på sidan.

Avgifter

Kommunen tar ut hyra för mark som disponeras, enligt gällande taxa. Storleken på taxan varierar beroende på vad du vill använda marken till, hur stort område du vill använda och hur länge du behöver markupplåtelsen. För ideella föreningar inom kommunen tas ingen avgift ut.
Om det i samband med markupplåtelsen måste skrivas lokala trafikföreskrifter, tar kommunen ut en administrationsavgift.

Var ute i god tid

Kommunens handläggningstid för en komplett inlämnad ansökan är mellan en vecka till fyra veckor. Skicka därför in blanketten i god tid innan arrangemanget.

Ansökningsblankett hittar du hos Polisen, och länken finns här på sidan.

I Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter framgår mer detaljerat vad du får och inte får göra på kommunens mark.

Höga ljudnivåer

På Sydnärkes Miljöförvaltnings hemsida kan du läsa om höga ljudnivåer om du har planer på att anordna evenemang av något slag där musik kommer att spelas, se länken här på sidan.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-07-07