Digital handledning

En tecknad bärbar dator och mobiltelefon på blå bakgrund. Ovanför en pratbubbla med texten digital handledning.

På Askersunds bibliotek kan du boka tid för att få digital handledning. Du som vill lära dig mer på egen hand hittar tips på länkar till webbsidor och litteratur längst ned på sidan.

Så här bokar du digital handledning

Kontakta Askersunds bibliotek och berätta vad du behöver hjälp med. Vi bokar därefter in en tid för handledning. Max 40 minuter per tillfälle.

 • söka, reservera och låna om i bibliotekskatalogen
 • söka information i bibliotekets databaser och på internet
 • låna e-böcker och e-ljudböcker
 • låna talböcker för dig med läsnedsättning
 • utskrift och skanning
 • ansluta till bibliotekets wifi

 • hur man skaffar e-post eller en säker digital brevlåda
 • hur man använder sociala medier
 • hur man använder en mobil, surfplatta eller dator
 • hur man ska tänka om man vill handla på nätet
 • hur man skaffar e-legitimation
 • hur man håller sin enhet säker
 • med mera...

Frågor som rör din personliga ekonomi eller egendom till exempel:

 • bankärenden
 • köp
 • bokningar
 • flygbiljetter och incheckningar
 • myndighetsärenden
 • avancerad teknisk support av privata enheter

Som mottagare av digital handledning

har jag ansvar för

 • för det som jag utför med hjälp av handledaren. För att lära mig utför jag åtgärderna själv i handledningssituationen.
 • för att komma ihåg mina lösenord eller verktyg för stark autentisering till exempel bankkoder/BankID och jag delar dem inte med handledaren eller andra personer.
 • för min egen enhet och dess programvara.

och jag förstår

 • att handledaren kan se mina personliga uppgifter om jag behöver stöd med att använda en tjänst.
 • att biblioteket inte kan hjälpa mig med alla slags digitala frågor eller problem.
 • att målet är att jag i fortsättningen kan använda elektroniska tjänster och enheter självständigt och säkert.

Som handledare

 • uppmuntrar jag personen att utföra saker själv i handlednings­situationen.
 • respekterar jag tystnadsplikten.
 • hanterar jag inte personens lösenord eller verktyg för stark autentisering till exempel bankkoder/BankID.
 • hjälper jag till utifrån mina egna kunskaper och är öppen för att lära mig nytt tillsammans med personen.
 • hänvisar jag vid behov personen vidare till andra aktörer eller informationskällor.
 • har jag som mål att personen i fortsättningen kan använda elektroniska tjänster och apparater självständigt.

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska folkbiblioteken "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet."

2017 gav dessutom regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att nationellt samordna ett digitalt kompentenslyft för personal på landets folkbibliotek. Syftet med uppdraget var att:

[...]"främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier. Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen (2013:801), verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Medie-och informationskunnighet har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla samhällsmedborgare oavsett ålder." [...] (Källa: Regeringsuppdrag, Uppdrag till Kungl. biblioteket om digitalt kompetenslyft, Diarienummer: Ku2016/02084/KO, Ku2017/02646/KO.)

Kontakt

Askersunds bibliotek

E-post: bibliotek@askersund.se

Telefonnummer: 0583-810 95

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?