Svårt att läsa?

Ung kvinna gul jacka och gröna hörlurar sedd snett bakifrån. Hon håller i en surfplatta. Fotograf: Apelöga.

Fotograf: Apelöga

Har du svårt att läsa tryckt text? På biblioteket finns också talböcker, storstilsböcker, teckenspråkiga medier, punktskrift, taktila böcker och lättläst.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker har mindre textmängd, ett enklare språk och kortare meningar. Det finns lättlästa böcker för barn, ungdomar och vuxna.

Det finns lättlästa böcker som är skrivna som lättlästa från början, och lättlästa versioner av böcker som redan finns - till exempel klassiker och kända deckare. Vissa böcker är utgivna med kombinerad Bok och CD (Mp3), så att du kan läsa och lyssna samtidigt.

Talböcker & Legimus

Om du har ett läshinder så att du har svårt att läsa böcker med tryckt text, då har du rätt att låna talböcker från biblioteket. En talbok är precis som en vanlig bok men att du lyssnar på den istället för läser.

Talböcker

Talböcker produceras med offentliga medel enligt ett undantag i upphovsrättslagen och får därför inte lånas av alla. Talböckerna ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier - MTM och kan endast lånas på bibliotek.

Ljudböcker

Ljudböcker produceras på samma villkor som vanliga böcker, och vem som helst får låna dem.

På biblioteket finns både talböcker och ljudböcker.

Talböcker kan lånas av dig med:

 • Synnedsättning
 • Läs- och skrivsvårigheter (till exempel dyslexi)
 • Rörelsehinder
 • Hörselskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd
 • Afasi
 • Tillfällig eller långvarig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Talböckerna görs i ett format som heter Daisy. Det går att bläddra, söka och göra bokmärken i daisyboken du lyssnar på.

Talbokslåntagare kan lyssna på talböcker på följande sätt:

 • skiva i en daisyspelare
 • appen Legimus
 • webbsidan Legimus.se

För att använda Legimus behöver du ett konto. Detta kan vi på biblioteket hjälpa dig med.

Om du har en taltidningsprenumeration med en daisyspelare så kan du även få tjänsten "Talboken kommer". Då kan du få talböcker skickade direkt till din spelare från biblioteket. Kontakta biblioteket om du har frågor eller vill börja använda tjänsten.

Storstilsböcker

Storstilsböcker är böcker med extra stora bokstäver. De har samma innehåll som originalboken. Du kan söka efter storstilsböcker i "Utökad sökning" där du väljer Storstilsbok under ”Välj medietyp”.

Storstilsböcker kan bli ganska tjocka. Därför delas de ibland upp i flera band. Detta ser du i vår katalog, där det står ”D.1” för del 1 och "D.2" för del 2 och så vidare.

Äppelhyllan

På Äppelhyllan finns böcker och andra medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Materialet riktar sig till barn med funktionsvariationer men kan även ge stöd och inspiration till barnens anhöriga, pedagoger och andra i deras närhet.

På Äppelhyllan kan du bland annat hitta:

 • Böcker med punktskrift
 • Böcker med tecken som stöd (TAKK)
 • Böcker på teckenspråk
 • Medier om barn med funktionsvariation
 • Taktila böcker

Utbudet på Äppelhyllan kan variera mellan olika bibliotek. Kontakta ditt bibliotek om du vill ha mer information eller behöver hjälp.

Språka mera-påsar

För barn som behöver lite extra hjälp att komma igång med språket finns särskilda språkpåsar att låna. Ibland kan en logoped rekommendera en viss språkpåse på "recept".

Kontakt

Askersunds bibliotek

E-post: bibliotek@askersund.se

Telefonnummer: 0583-810 95

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Åsbro bibliotek

E-post: bibliotek@askersund.se

Telefonnummer: 0583-810 81

Besöksadress:
Skolvägen 1, Åsbro

Hjälpte informationen på den här sidan dig?