Lånekort och låneregler

En hög med böcker och ett lånekort ligger på en självbetjäningsautomat i biblioteket.

Det är gratis att få ett lånekort. Du som skaffar ett lånekort ingår ett avtal med biblioteket och förbinder dig att följa och hålla dig uppdaterad om bibliotekets låneregler.

 • Du som är över 18 år måste visa upp legitimation för att få ett lånekort.
 • För barn mellan 6 och 18 år måste vårdnadshavare måste skriva under en lånekortsblankett. Blanketten finns att skriva ut under rubriken "Relaterade länkar" eller att hämta på biblioteket. Barn under 6 år lånar på vårdnadshavares kort.

Kom ihåg att hämta ut ditt lånekort

Du som ansöker om lånekort via vår e-tjänst måste besöka biblioteket för att få ditt lånekort aktiverat. Kom ihåg att ta med legitimation eller ifylld lånekortsblankett för barn och ungdomar.

Om du vill ansöka om meröppet, säg till bibliotekspersonalen när du aktiverar ditt kort. Läs mer om meröppet längre ned på sidan.

Låneregler

 • Lånekortet är personligt och ska inte användas av någon annan. Du ansvarar för allt som lånas på ditt lånekort.
 • Adress- och namnändringar ska meddelas till biblioteket omgående. Du kan även uppdatera dina uppgifter i vår e-tjänst.
 • Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas. Du kan även spärra lånekortet via vår e-tjänst.
 • Var aktsam om det som du lånar!

För att kunna låna i automaterna samt kunna låna om, reservera, med mera via vår e-tjänst behöver du en pinkod. En pinkod behövs också om du vill låna e-böcker och e-ljudböcker.

Lånetiden är normalt 28 dagar. Vid kö kan lånetiden ändras till 14 dagar.

Under sommaren ges extra lång lånetid. Undantag finns.

För tidskrifter är lånetiden alltid 14 dagar. Senaste numret får endast läsas i biblioteket.

Sista återlämningsdag anges på kvittot som du får när du lånar. Utanför Askersunds bibliotek finns ett bokinkast där du kan lämna tillbaka dygnet runt. Du kan även lämna tillbaka på alla folkbibliotek i Örebro län (gäller inte fjärrlån).

Du kan låna om en bok eller tidskrift om den inte är reserverad av någon annan. Lånetiden kan förlängas max fem gånger.

Du kan ställa dig i kö på en bok eller tidskrift som är utlånad genom att reservera den. Du får ett brev eller ett e-postmeddelande när den finns att hämta. Det är gratis att reservera.

Du som har ett lånekort är välkommen att lämna inköpsförslag till biblioteket. Om boken köps in så reserveras den alltid till dig. Om den inte köps in, kan vi i de flesta fall fjärrlåna in boken till dig. Vi tar inte emot inköpsförslag under sommaren.

Fjärrlån innebär att vi lånar in en bok till dig från ett annat bibliotek.

Avgifter för fjärrlån:
Inom Sverige: Gratis
Från folkbibliotek i Norden: Gratis
Från övriga internationella bibliotek: 80 kronor.
Kopia av tidnings-/tidskriftsartikel från universitets- och forskningsbibliotek: 80 kronor.

Du får ha max fem fjärrlåneärenden samtidigt. För fjärrlån gäller det andra bibliotekets regler för lånetid och omlån. Studenter ska i första hand vända sig till sitt högskole-/universitetsbibliotek för kurslitteratur.

Meröppet är en service som ger dig tillgång till Askersunds bibliotek mellan klockan 07.00 och 22.00 alla dagar – året om.

För att få behörighet att bli meröppetbesökare registrerar du dig hos bibliotekspersonalen och får ett särskilt lånekort som fungerar som en nyckel till biblioteket. Du måste ha fyllt 18 år och visa giltig legitimation. Meröppetkortet ska återlämnas till biblioteket om du inte längre kommer att använda det.

Under meröppet gäller självservice. Det innebär att du som biblioteksbesökare sköter dig självständigt under meröppettiden. Personalen är ibland på plats under meröppettiden, men arbetar då med andra arbetsuppgifter. Hjälp och service ges under ordinarie öppettider.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga meröppet vid behov. Eventuell stängning annonseras på bibliotekets webbsida för öppettider samt vid entrén till biblioteket. Meröppet är en extra service och vi kan aldrig garantera att alla tjänster är i funktion under meröppet.

Om du inte lämnar tillbaka ditt lån i tid tas en förseningsavgift ut på 25 kronor per utskickad påminnelse (gäller ej barn). Om du inte lämnar tillbaka lånet efter tre påminnelser blir du ersättnings­skyldig.

Om en tredje påminnelse för försenade lån skickas ut eller om du har en skuld på 125 kronor eller mer, blir du avstängd från att låna. Avstängningen tas bort så snart du har lämnat tillbaka lånet eller du har betalat din skuld.

Borttappad eller skadad media ersätts i första hand med inköpspris, i andra hand enligt våra schablonpriser för olika typer av media, se nedan. Föräldrar är ersättningsskyldiga för barn under 18 år.

 • Skönlitteratur 150 kronor
 • Facklitteratur 250 kronor
 • Skön-och facklitteratur för barn 100 kronor
 • Ljudböcker 225 kronor
 • Ljudböcker för barn 150 kronor
 • CD-skiva 150 kronor
 • Film 500 kronor
 • Tidskrift 50 kronor
 • Språkkurs 500 kronor
 • CD-romspel 250 kronor

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, låntagar-id, lånekortsnummer, låntagar­kategori.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera kontaktuppgifter, lån och avgifter för användare av kommunens bibliotek. Du måste lämna personuppgifter samt uppvisa legitimation för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras enligt bibliotekslagen samt att avtal för lånekort ska kunna fullgöras. Dina uppgifter kommer att sparas i tre år efter att du senast använde bibliotekets tjänster.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiavdelningen vid eventuell fakturering, leverantörer av bibliotekets datasystem samt vid vissa fjärrlån, Kungliga biblioteket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Lånehistorik sparas endast för den är i behov av särskild service från biblioteket. Uppgifter om dina lån och beställningar omfattas av sekretess enligt 40 kapitel 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.

För övriga tjänster som tillhandahålls av biblioteket, se användarvillkoren för respektive tjänst.

Tjänstelånekort

Du som arbetar inom till exempel skola, förskola, eller stöd och omsorg kan få ett särskilt lånekort för att låna media som du använder i ditt arbete. Besök biblioteket för att ansöka om tjänstelånekort.

 • Du får inga påminnelseavgifter och du blir inte ekonomiskt ansvarig för lånen.
 • Du kan låna om, reservera, och söka böcker på https://bibliotekskatalog.askersund.se
 • Lånetiden är normalt 28 dagar men undantag finns.
 • Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas.
 • Ändring av arbetsplats och kontaktuppgifter ska meddelas till biblioteket omgående.
 • Tjänstelånekortet får inte användas för privata bibliotekslån eller fjärrlån.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, arbetsplats, telefonnummer, e-post, låntagar-id, lånekortsnummer, låntagar­kategori.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera kontaktuppgifter, lån och avgifter för användare av kommunens bibliotek. Du måste lämna personuppgifter för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras enligt bibliotekslagen samt att avtal för lånekort ska kunna fullgöras. Dina uppgifter kommer att sparas i tre år efter att du senast använde bibliotekets tjänster.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med leverantörer av bibliotekets datasystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Lån i tjänsten omfattas inte av Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §.

Kontakt

Askersunds bibliotek

E-post: bibliotek@askersund.se

Telefonnummer: 0583-810 95

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Åsbro bibliotek

E-post: bibliotek@askersund.se

Telefonnummer: 0583-810 81

Besöksadress:
Skolvägen 1, Åsbro

Hjälpte informationen på den här sidan dig?