Registrering av förening

Hand som fyller i blankett

Askersunds kommun kräver att sökande förening har registrerat sig i kommunens föreningsregister.
Registret är till för föreningar som är verksamma i Askersunds kommun. Föreningen behöver vara registrerad för att:

 • synas och vara sökbar i föreningsregistret
 • kunna boka kommunala lokaler
 • ansöka om bidrag

Föreningen ska vara ideell och uppbyggd enligt demokratiska principer, ha stadgar,
organisationsnummer, BG/PG/bankkonto och vald styrelse samt bedriva verksamhet för invånarna i
Askersunds kommun. Förening som inte följer villkor och regler i detta dokument riskerar att bli
avregistrerad och återbetalningsskyldig.

 1. Föreningen ska välkomna alla människor inom sitt verksamhetsområde samt arbeta för att
  motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten.
 2. Föreningen ska arbeta för en ökad jämställdhet i den egna verksamheten. Gäller alla nivåer,
  det vill säga styrelsesammansättning, ledare och deltagare.
 3. Föreningens verksamhet ska bedrivas i miljöer fria från alkohol, narkotika, droger, tobak,
  spel- och läkemedelsmissbruk (ANDTSL) samt våld och rasism.
 4. Vid registrering lämnas följande uppgifter in: stadgar, årsmötesprotokoll och årsredovisning
  (verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse) samt uppgifter om antal
  medlemmar per den 31 december året innan. Föreningen ska även vid en kontroll/uppföljning
  uppvisa medlemsregister och andra efterfrågade dokument som styrker verksamhetens
  riktighet. Nybildad förening ska även lämna in protokoll från konstituerande årsmöte samt
  kopia på myndighetsbeslut angående organisationsnummer. Alla handlingar som lämnas till
  kommunen ska vara kopior av undertecknade originalhandlingar.
 5. Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte, i annat fall avregistreras
  föreningen.

Kontakt

Ann-Kristin Olsson
Fritidsutvecklare

E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 96

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?