Bidrag till barn- och ungdoms-verksamhet

Här kan du läsa vilka regler som gäller för bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Mer information finns i dokumentet Bidrag och stöd till civilsamhället i Askersunds kommun

En förening med barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag om man är registrerad samt uppfyller kraven för en barn- och ungdomsförening.

3.2 Registrerad bidragsberättigad förening
En förening som är både registrerad och bidragsberättigad kan söka flera bidrag.

3.2.1 Barn- och ungdomsförening
Som barn- och ungdomsförening räknas förening som bedriver verksamhet för barn/ungdomar i åldern 7-21 år (från och med det år man fyller 7 och till och med det år man fyller 21 år).
Sökande förening ska ha haft minst tio bidragsberättigade sammankomster under senaste verksamhetsåret.
Bidrag utgår ej för skolelev under schemabunden skoldag ej heller till hem- och skolaförening.
Föreningen ska vara medlem i en riksorganisation som ger statligt stöd till barn- och
ungdomsverksamhet.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-02-23