Övriga verksamhetsbidrag

Bidraget kan sökas av förening vars verksamhet inte omfattas av någon av de andra bidragstyperna.

Ansökan ska ha inkommit senast 30 april året före utbetalning sker.


Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-04-28