Övriga verksamhetsbidrag

Bidraget kan sökas av förening vars verksamhet inte omfattas av något annat av de bidrag som specificerats i regelverket, under förutsättning att föreningen bedriver regelbunden verksamhet i Askersunds kommun för invånarnas bästa.

Ansökan ska ha inkommit senast 30 april

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-03-22