Föreningsregister

Registrera din förening

Registret är till för föreningar som är verksamma i Askersunds kommun. Föreningen behöver vara registrerad för att:
* synas och vara sökbar i föreningsregistret
* kunna boka kommunala lokaler
* ansöka om bidrag

Föreningen ska vara ideell och uppbyggd enligt demokratiska principer, ha stadgar,
organisationsnummer, BG/PG/bankkonto och vald styrelse samt bedriva verksamhet för invånarna i Askersunds kommun.

Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte, i annat fall avregistreras föreningen.

Under länkar kan du söka information om föreningar och organisationer som är verksamma i Askersunds kommun.Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-02-17