Idrottsstipendium

Askersunds kommuns idrottsstipendium

Idrottsstipendiet är avsett att som en uppmuntran tilldelas person eller lag, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrottsverksamheten. Idrottstipendiet kan bara tilldelas samma person en gång och endast till det år personen fyller 21 år.

Riktlinjer och ansökningsblankett se i länkar under "blanketter".

Nominering ska ske senast den 1 april innevarande år.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2022-06-03