Kommunala aktivitetsansvaret

Tonårskille gör läxor tillsammans med två tjejer.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)

Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad kring ungdomars sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder som syftar till att i första hand återuppta sina studier.

Målgruppen

Ungdomar som fyllt 16 men inte 20 år och har fullgjort sin skolplikt, men inte påbörjat eller fullföljt utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program då denne fått ut ett examensbevis (29 kap. §9 skollagen). Därmed ingår elever som genomför en utbildning på ett introduktionsprogram eller har studiebevis/gymnasieintyg efter avslutad utbildning.

Anmälan av elev med studiebevis/gymnasieintyg och avbrottselev görs av respektive skola via blankett nedan.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0583-810 00

E-post: kaa@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?