Kommunala aktivitetsansvaret

Tonårskille gör läxor tillsammans med två tjejer.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar i åldern 16–19 år som är folk­bokförda i Askersunds kommun och som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller liknande utbildning.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska

  • hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta
  • erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar ungdomen att påbörja eller återuppta studier
  • dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet eller är på väg att avbryta dina gymnasie­studier. Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning? Kontakta oss via telefon eller e-post för mer information eller om du vill boka en tid för ett möte på det sätt som passar dig bäst.

Min nuvarande sysselsättning

I denna E-tjänst kan du eller dina vårdnadshavare (om du är under 18 år) meddela Askersunds kommun om du just nu har någon sysselsättning eller inte.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) för unga under 20 år - Askersunds kommun

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0583-810 00

E-post: kaa@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?