Aktuell information

Färgglada lappar på anslagstavla

Generell information om barnomsorg och skola, samt blanketter och riktlinjer finns på hemsidan och uppdateras regelbundet. Ibland vill vi nå ut med information till vårdnadshavare och elever som gäller under en begränsad period eller då vi vill uppdatera om vad som händer just nu. Aktuell information och nyheter kommer att läggas upp här när vi vill nå ut lite extra, exempelvis med information från nyhetsbrev eller tider för terminsstart.

Välkomna tillbaka efter sommaren!

Torsdagen den 20 augusti startar höstterminen i grundskolorna i Askersunds kommun. Första skoldagen är en heldag, så skolskjutsarna går som normalt.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

För att minska risken för smittspridning kommer inga större samlingar med elever att hållas på våra skolor i samband med skolstarten. Även i skolornas matsalar har olika åtgärder vidtagits för att minska risken för trängsel.

Askersunds kommun följer hela tiden aktivt händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Våra verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet ger.

Hälsningar,

Barn- och utbildningsförvaltningen

----------------------------------------------------------------------

Sammanslagning av sommarjouröppet för Åsbro och Närlunda

Vid nämndsammanträdet 2020-02-26 tog nämnden beslut om att inte ha sommarjouröppet i Åsbro för fritids och förskola under vecka 28 med start sommaren 2020.

Bakgrunden till beslutet är det kontinuerligt minskade barn- och elevunderlaget vid sommarjouröppet i Åsbro. Kommunens sommaröppet under veckorna 28-31 kommer att samordnas inom Närlundas placeringsområde vilket betyder att vårdnadshavare med barnomsorgsbehov under veckorna 28-31 kan ansöka om detta med placering i Närlundas verksamheter.

----------------------------------------------------------------------

Information om nämndens beslut gällande årskurs 6

Från och med höstterminen 2020 omfattar kommunens F-5 skolor även årskurs 6. Det beslutet fattade barn- och utbildningsnämnden onsdagen den 29 januari.

Beslutet innebär därmed att de barn som idag går i femte klass inte kommer att börja i Sjöängsskolan hösten 2020. Eleverna blir kvar på sina respektive skolor vilket medför att samtliga F-5 skolor blir F-6 skolor. I och med beslutet följer Askersunds kommun den stadieindelade timplan som regeringen beslutade om 2018. Eleverna på Närlundaskolan kommer fortsatt vara placerade i årskurs 6 på Sjöängsskolan tills ombyggnationen av Närlundaskolan är klar.

Mognadsmässigt, pedagogiskt och socialt anses det bättre för elever i årskurs 6 att vara fysiskt placerade i mellanstadiet. Ytterligare positivt är att betyg i årskurs 6 från och med höstterminen 2020 kommer att sättas av lärare som undervisat eleverna i mellanstadiet.

----------------------------------------------------------------------Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om effektiviseringar

Barn- och utbildningsnämnden i Askersunds kommun har beslutat om flera effektiviseringar av nämndens verksamheter. Förändringarna kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2020 och beräknas totalt innebära besparingar på cirka 1,4 miljoner kronor.

Förändrade öppettider för mindre förskolor i Askersund

De tre förskolor i centralorten Askersund som endast har två avdelningar (Humlegården, Kristinagården och Sundsängen) kommer att hålla öppet elva timmar per dag, en minskning från tolv timmar. Sett till antalet barn på förskolorna har Askersunds kommun i en jämförelse med resten av landet långa öppettider.

Barnomsorgen efter kl. 17 kommer därmed att samordnas i de större förskolorna, Snörmakaren och Björkängen.

Förändrade öppettider för fritidshemmet på Närlundaskolan

Fritidshemmet på Närlundaskolan kommer från och med den 1 januari 2020 att hålla öppet elva timmar per dag, en minskning från tolv timmar. Sett till antalet barn på fritidshemmet har Askersunds kommun i en jämförelse med resten av landet långa öppettider. Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att Närlundaskolans fritidshem stänger kl. 17 istället för kl. 18 samtliga dagar i veckan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid stängs dagtid på helger

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut att barnomsorgen på obekväm arbetstid inte längre kommer att hålla öppet dagtid på helgerna, vilket också inkluderar storhelger. Omsorgen kommer att hålla öppet på kväll och natt som vanligt.

Hälsning,

Barn- och utbildningsförvaltningen

----------------------------------------------------------------------

Öppna förskolan:

Du kommer och går när det passar dig och ditt barn i Familjecentralens lokaler.

Våra öppettider:

Måndag kl 09.00 -12.00 Öppna förskolan

Onsdag kl 13.30 – 16.30 Öppna förskolan

Torsdag kl 10.00 - 12.00 Babycafé

Vi bjuder på kaffe eller te, sockerfri juice och smörgås.

Mer information hittar du under fliken "Familjecentralen" här på hemsidan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2020-09-16