Genus, jämställdhet och normkritik

Under sommaren 2018 publicerades ett antal rapporter om barn-och utbildningsförvaltningens jämställdhetsarbete i boken Genus, Jämställdhet och Normkritik.

Kommunens genuspedagoger leder jämställdhetsarbetet

För att undersöka jämställdheten inom förskolan, grundskolan och fritidshemmet i Askersunds kommun tog förvaltningens utvecklingsledare Elin Weiss och kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar, även utbildade genuspedagoger, fram boken Genus, Jämställdhet och Normkritik  som ska ligga till grund för förskolans, skolans och fritidshemmets arbete med genus, jämställdhet och normer.

Intresset för, och kunskapen om, genus, jämställdhet och normer är något som Elin och Anneli har med sig sedan tidigare. Elin har en masterexamen i genusvetenskap och en masterexamen i rättsvetenskap med inriktning Rätt, genus och samhälle och har skrivit omfattande om jämställdhet och normer för nationella och internationella organisationer. Elin har bland annat författat utbildningsmaterial för en utgivare i Storbritannien. Anneli har en masterexamen i pedagogik där hon tidigare har analyserat betydelsen antalet böcker i hemmet har för läsförståelse och hon skrev sin avhandling om kommunens läroböcker i svenska och matematik ur ett genusperspektiv.

Kommunens genuspedagoger Anneli Jöesaar och Elin Weiss

I februari 2018 fick Anneli Askersund-Laxå Soroptomistklubbs stipendie för sitt arbete med att särskilt uppmärksamma genus, jämställdhet och normer i Askersunds skolverksamheter genom att återkommande lyfta perspektivet jämställdhet och rätten till likvärdig utbildning utifrån ett könsperspektiv.

2015 fick Elin stipendiet för sin studie av obalans mellan könen vid publicering av vetenskapliga arbeten.

Målet med forskningen är att få en lokal verksamhetsbild över de områden som kommunens verksamheter behöver arbeta extra med för att garantera jämställdhet och en likvärdig utbildning för alla barn och elever.

Sidan kommer att uppdateras med undervisningsmaterial, självvärderingar och länkar till användbara hemsidor samt med de rapporter och resultat som tas fram så att både personal och vårdnadshavare kan ta del av  jämställdhetsarbetet. Här kommer också finnas information om vad vi arbetar med just nu gällande jämställdhet, genus och normkritik.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-04-06