Nyheter

 • Närlunda Arena väntas bli XL-Bygg Bergqvist Arena

  Askersunds kommun föreslås sälja namnrättigheterna för nybyggda Närlunda Arena till bygghandeln XL-Bygg Bergqvist i Askersund, ett avtal som ska sträcka sig över sex år. Beslutet om att sälja rättighe...
 • Följ processen med att ta fram nya sjötrafikföreskrifter

  Torsdag den 25 april 2024 höll kommunen en välbesökt remisskonferens på Sjöängen i Askersund i syfte att presentera vad kommunen hittills har kommit fram till i arbetet med remissvar på de föreslagna ...
 • Fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall

  I Askersunds kommun är det fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår. Detta gäller också för majbrasor/valborgsmässoeld...
 • Pallutdelningen i Askersund uppskjuten

  På grund av minskade resurser under 2024 inom kommunens näringslivs- och kommunikationsavdelning kommer den traditionsenliga pallutdelningen skjutas upp till ett senare tillfälle.– Vi satte tidigt ett...
 • Villatomter på Gustavslund släpps i april

  I april släpps 25 nya villatomter i området Gustavslund i Askersund. Tomterna kommer att först erbjudas dem som har en plats i kommunens tomtkö.Gustavslund ligger i norra delen av Askersund. Området h...
 • Sandsopning inleds onsdag 10 april

  Onsdag den 10 april påbörjas sandsopningen i Askersunds kommun med start i Askersund, under förutsättning att vädret tillåter. Ni som har trottoarer kan sopa ut sanden i gatan, så följer det med i sop...