Afrikansk svinpest

Bökande vildsvin på gräsmatta.

Afrikansk svinpest i grannlänet – vi följer utvecklingen

I slutet av sommaren 2023 konstaterades de första fallen av afrikansk svinpest i Sverige. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag.

Ett stort område i Västmanlands län har spärrats av för att minimera risk för spridning.

Det är ett allvarligt läge och även om det inte upptäckts någon smitta bland djur i Örebro län följer vi utvecklingen noga.

Vi vill också påminna alla som planerar besök till eller är på besök i de områden där skogarna nu är avspärrade, att följa de restriktioner som Jordbruksverket har satt upp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?