Invasiva arter

Jättebalsaminer på en äng.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Vi behöver samarbeta för att hindra och minimera arternas utbredning. Vad du gör som privatperson spelar stor roll!

Invasiva främmande arter är djur, växter, svampar och mikroorganismer som har kommit till Sverige från sin ursprungliga miljö med hjälp av människan, oavsiktligt eller avsiktligt. Dessa arter har lätt för att sprida sig snabbt i sin nya miljö. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Exempel på invasiva främmande arter är blomsterlupin, jättebalsamin (se bilden ovan), jätteloka och mårdhund.

Hur påverkas vi?

Invasiva främmande arter har lätt för att sprida sig snabbt i sin nya miljö och kan på så sätt orsaka allvarliga skador på biologisk mångfald och ekosystemen. Det kan vara att en invasiv främmande växtart tränger ut andra växtarter eller en djurart som konkurrerar ut andra djurarter. Detta är ett stort hot mot biologisk mångfald och ekosystemen. Det kan även handla om växter som är giftiga eller djur som sprider sjukdomar. När en invasiv främmande art kommit till en ny miljö och etablerat sig där så kan det vara väldigt svårt att bli av med den. Detta tillsammans medför stora kostnader för samhället.

Vad du kan göra:

  • Om du sett en invasiv främmande art i naturen kan du rapportera in den. Att rapportera in en invasiv art är till stor hjälp för att veta var arterna finns för att se spridning, begränsa spridning och bekämpning. Rapportera på artportalen.se eller invasivaarter.nu, länkar finns till höger på sidan.
  • När du inhandlar frön och växter till din trädgård se till att det inte är arter som riskerar att ta över och bli invasiva (exempelvis blomsterlupin och vresros).
  • Håll koll på dina exotiska djur så att de inte hamnar i naturen där dem kan riskera att bli invasiva och tränga undan inhemska arter.
  • Hantera växtavfallet efter bekämpningen rätt, annars riskeras den invasiva arten att spridas till nya ställen.

Läs mer om hur arterna jätteloka och jättebalsamin bör hanteras i länksamlingen till höger på sidan.

Låt bli parkslide!

Parkslide är en mycket problematisk invasiv växtart som sprider sig otroligt lätt men som idag inte omfattas av någon lagstiftning. Det räcker med en rotdel så liten som 0,7 millimeter för att den ska spridas vidare. Det finns idag ingen lyckad bekämpningsmetod för parkslide. Därför rekommenderar naturvårdsverket att man låter parksliden vara. Naturvårdsverkets hemsida uppdaterar kontinuerligt sin hemsida allt eftersom mer kunskap om bekämpningsmetoder kommer in.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?