Miljöfarlig verksamhet

Industribyggnad med skorstenar

Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt​

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till den kommunala miljö- och byggnadsnämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den till kommunens myndighetsnämnd, eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller hos miljödomstol beroende på verksamhetens art och omfattning. Du måste göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar, men eftersom prövningen kan ta betydligt längre tid än sex veckor bör du vara ute i god tid. Tänk även på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Miljörapport

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Taxor och avgifter

För vår handläggning och tillsyn tas en avgift ut. Taxa för vår tillsyn beslutas av kommunfullmäktige.


Kontakt

Rickard Andersson
Miljöchef

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?