Skyltning

Stor skylt på husvägg

I detaljplanerade områden krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Det finns dock vissa typer skyltar som inte kräver bygglov.

I dessa fall krävs vanligtvis inte bygglov

 • Skylt som är maximalt 1,0 kvadratmeter
 • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt högst fyra veckor
 • Orienteringstavla som är maximalt 2,0 kvadratmeter
 • Skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till exempelvis riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik

Markiser som är fällbara kräver normalt inte bygglov, men om markisen är fast eller har tryck med reklam eller företagsnamn och/eller logotyp så krävs bygglov.

I områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan bygglov krävas i vissa fall även för skyltar som vanligtvis är bygglovsbefriade.

Oavsett om det krävs bygglov eller inte kan skyltar vid allmänna vägar kräva tillstånd enligt väglagen. Det gäller inom ett vägområde, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde. Tillstånd söks då hos länsstyrelsen.

Läs nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan
 • Situationsplan med skyltens placering inritad
 • Fasadritning (vid placering på byggnad)
 • Skyltritning, måttsatt
 • Beskrivning av material, färg och belysning (kan anges på ansökan)
 • Fotomontage (gärna, men inte krav)
 • Förslag till kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Kontakt

Maria Gren
Plan- och byggchef

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?