Papperskorgar och skräp

Röd papperskorg sitter på en stolpe

Papperskorgar finns utplacerade utmed gång- och cykelvägar och på allmänna platser. Tömning av dessa sker med regelbundna intervaller.

Särskilda hundlatriner finns i kommunens tätorter och töms efter behov. På några platser finns också en service till den som rastar sin hund i form av påsar avsedda för att plocka upp efter sin hund. Var hundlatrinerna och hundpåsarna är placerade i Askersund, kan du se på kartan nedan.

Viktigt att ta upp efter ditt husdjur

Tänk på att du som hund- eller kattägare är skyldig att ta upp föroreningar efter ditt djur på gångbanor, parker och andra allmänna platser enligt de lokala ordningsföreskrifterna.

Felanmälan

Hjälp oss genom att felanmäla om du upptäcker fel och brister.

Kontorstid måndag till fredag på telefonnummer 0583-810 00

Efter kontorstid, på helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22

Via e-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Felanmälan kan även göras via kommunens e-tjänst nedan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?