Städning av gator och trottoarer

Traktor kör sopmaskin på gata i Askersund.

Efter vinterns halkbekämpning sopas gator och gångbanor. Därefter underhållssopas de vid behov under sommaren.

Under sommarsäsongen utförs ogräsbekämpning och klippning av gräs inom vägområdet.

Manuell plockning av skräp i centrala Askersund sker dagligen året om. Under sommaren behöver insatserna förstärkas för att klara den ökade nedskräpningen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?