Allmän information

Violin som ligger på ett piano

Avgifter

Ämneskurs: 700 kronor per termin
Kör och gitarrgrupp: 350 kronor per termin (kör är avgiftsfritt för de som har annat ämne)
Fördjupning: 950 kronor per termin
Eventuell instrumenthyra: 300 kronor per termin

  • Terminsavgift debiteras från och med fjärde lektionstillfället. Faktura sänds ut en gång per termin.
  • Från och med tredje syskonet debiteras ingen avgift. Syskonrabatt gäller ej instrumenthyra.
  • Avgifterna är subventionerade och beslutade av kommunfullmäktige, och kan komma att höjas eller sänkas.

Anmälan, antagning och kö

Alla ansökningar placeras i ett kösystem utefter ansökningsdatum och ämnesval. När en plats blir ledig på ett specifikt ämne blir den som står på tur kontaktad av ansvarig lärare för att bestämma lämplig lektionstid. Kötiderna varierar över tid och det är därför svårt att säga exakt hur lång kötiden är.

Lektioner

  • Varje elev erbjuds 28 undervisningstillfällen (lektioner + uppträdanden) per läsår, förutsatt att eleven haft sin plats från läsårets början.
  • Individuella lektioner är 20 minuter, grupplektioner kan variera mellan 30-120 minuter.
  • Elevfrånvaro ska anmälas i förväg till berörd lärare, och räknas som erbjuden lektion.
  • Vid upprepad oanmäld frånvaro riskerar elevens plats att bli uppsagd.

Konserter och föreställningar

Kulturskolan arrangerar större och mindre konserter och föreställningar varje termin där elever erbjuds att medverka.

Samverkan

Kulturskorna i Örebro län samarbetar med varandra och som elev på någon av dessa skolor har man då möjligheten att kunna vara med i större samverkansprojekt över kommungränserna.

Kontakt

Andreas Strömbäck
Samordnare

E-post: andreas.stromback@askersund.se

Telefon: 0583-812 15
SMS: 072-732 92 35

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2, Askersund

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?