Marklov

Grävmaskin som gräver

Om din tomt ligger inom detaljplanerat område och du ska schakta eller fylla marken så att det blir en väsentlig förändring av höjden behöver du ansöka om marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd om kommunen har bestämt det i detaljplanen. Vad som är en väsentlig ändring av marken framgår inte av plan- och bygglagen, men normalt sett bedöms en väsentlig förändring vara när du vill höja eller sänka marken mer än en halv meter. Ibland kan marklov krävas även för mindre ändringar om kommunen har bestämt det i detaljplanen. Tänk på att inte påbörja åtgärden innan du har fått beslut om marklov och startbesked.

Du behöver inte ett separat marklov när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Marklov behövs inte på landsbygden, utanför detaljplanerat område.

Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om marklov.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan
  • Situationsplan med området för markförändringar tydligt markerat
  • Markplaneringsritningar
  • Marksektioner (om det behövs)
  • Förslag på kontrollplan (vid enklare markarbeten)

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?