Riva, rivningslov

Rött hus, stängsel och en gul skylt där det står rivning pågår.

Vid rivning av en byggnad inom detaljplanerat område krävs alltid ett rivningslov. Om det är en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, behöver du oftast inte ansöka om rivningslov. Undantag är om det finns bestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser att rivningslov krävs.

Utanför detaljplanerat område räcker det vanligtvis med en rivningsanmälan om kommunen inte har bestämt i områdesbestämmelser att det krävs rivningslov.

Tänk på att du inte får börja riva innan du har fått ett startbesked.

Här nedan kan du sek vad du behöver skicka in vid ansökan om rivningslov eller vid en rivningsanmälan.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan eller anmälan.
  • Situationsplan med det/de hus som ska rivas tydligt markerade.
  • Inventering av farligt avfall.
  • Foton på det/de hus som ska rivas.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?