Adresser och namnsättning

Flera brevlådor på rad

Alla bostadsentréer ska ha en unik adress. Om en väg saknar namn kan dess vägförening eller samlade boende längs med vägen ge förslag på namn. I Sydnärkekommunerna tar Samhällsbyggnad Sydnärke fram förslag på gatunamn i tätorterna. Till hjälp har de hembygds- och bygdeföreningar i de olika kommunerna som remiss- och förslagsinstanser. Gatunamnen fastställs sedan av respektive kommunstyrelse.

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Kunskap om hur vi bor behövs för att ge bra underlag till beslut och forskning. För att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram ny statistik om hushåll och bostäder i Sverige, har Lantmäteriet byggt upp detta lägenhetsregister. Statistiken behövs på nationell, regional och kommunal nivå för bland annat planering och resursfördelning. Uppgift om nya och ändrade lägenhetsnummer beslutas av Samhällsbyggnad Sydnärke och skickas till Lantmäteriet.

Kontakt

Stefan Bejfalk
GIS-ingenjör

E-post: stefan.bejfalk@askersund.se

Telefon: 0583-810 89

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?