Lantmäteri

Gult hus med en skylt

Lantmäteri handlar om geometrisk uppmätning, kartläggning och topografisk beskrivning av mark; skapande av kartor. Det används för planläggning, utmärkning av ledningsnät, fastställande av tomtgränser med mera. I Sverige styrs verksamheten centralt av Lantmäteriet sedan 1974, med regionala och kommunala myndigheter och kontor.

I Askersunds kommun sköter Samhällsbyggnad Sydnärke framtagning av nybyggnadskartor och baskartor, mättekniska uppdrag, såsom utstakningar och lägeskontroller, samt utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

För övriga lantmäterifrågor som till exempel avstyckningar, förrättningar och servitut hänvisas till Lantmäteriet i Örebro.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?