Politik och demokrati

Flygfoto över Askersund

Askersunds kommun är liksom alla kommuner i Sverige politiskt styrd. Vart fjärde år väljs vilka politiker och partier som ska representera kommuninvånarna i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har politikerna kommunanställda tjänstemän som ska göra de politiska besluten till verklighet ute i de olika förvaltningarna. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören. 

Kommunfullmäktige väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år och fungerar som kommunens "riksdag". Det är kommunfullmäktige som fattar beslut i övergripande frågor som till exempel budget, större detaljplaner och andra viktiga planer för kommunen. Fullmäktige utser även representanter till nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund. Nämnderna beslutar i många frågor inom sina ansvarsområden.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

I Askersunds kommun finns nio partier representerade i kommunfullmäktige, fördelade på 33 mandat. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i den politiskt styrande koalitionen i Askersunds kommun. Såhär ser mandatfördelningen ut för mandatperioden 2023-2026:

 

Parti

Antal mandat

Moderaterna

8

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

2

Socialdemokraterna

10

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

7

Landsbygdspartiet oberoende

1


Mellan valen kan du påverka politiken genom att ta kontakt med representanter för de politiska partierna eller genom direkt kontakt med de valda företrädarna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Alla förtroendevalda i Askersunds kommun har en e-postadress enligt följande modell: förnamn.efternamn@askersund.se

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?