Digital anslagstavla

Anslagstavla i kork med post it-lappar i olika färger.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på knappen "Överklaga beslut" nedan.

Nedan finns även en knapp för att komma till sidan för protokoll.

 1. Instans:
  Sydnärke miljö- och byggnämnd
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  2 oktober 2023 t.o.m 24 oktober 2023
 2. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  27 september 2023 t.o.m 18 oktober 2023
 3. Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  27 september 2023 t.o.m 18 oktober 2023
 4. Instans:
  Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  29 september 2023 t.o.m 20 oktober 2023
 5. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  20 september 2023 t.o.m 11 oktober 2023
 6. Granskningstiden pågår 18 september - 9 oktober. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 9 oktober.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Granskning av detaljplan för fastighet Hammar 746 m.fl..pdf Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Instans:
  Kultur- och tekniknämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  20 september 2023 t.o.m 11 oktober 2023
 8. Instans:
  Sydnärkes lönenämnd
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  27 september 2023 t.o.m 18 oktober 2023
 9. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  15 september 2023 t.o.m 6 oktober 2023
 10. Instans:
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  15 september 2023 t.o.m 6 oktober 2023

Hjälpte informationen på den här sidan dig?