Digital anslagstavla

Anslagstavla i kork med post it-lappar i olika färger.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på knappen "Överklaga beslut" nedan.

Nedan finns även en knapp för att komma till sidan för protokoll.

 1. Instans:
  Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  11 april 2024 t.o.m 2 maj 2024
 2. Instans:
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  9 april 2024 t.o.m 30 april 2024
 3. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  3 april 2024 t.o.m 24 april 2024
 4. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  28 mars 2024 t.o.m 18 april 2024
 5. Instans:
  Kultur- och tekniknämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  27 mars 2024 t.o.m 17 april 2024
 6. Instans:
  Socialnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  25 mars 2024 t.o.m 15 april 2024
 7. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  20 mars 2024 t.o.m 10 april 2024
 8. Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  20 mars 2024 t.o.m 10 april 2024

Hjälpte informationen på den här sidan dig?