Digital anslagstavla

Anslagstavla i kork med post it-lappar i olika färger.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på knappen "Överklaga beslut" nedan.

Nedan finns även en knapp för att komma till sidan för protokoll.

 1. Instans:
  Sydnärkes överförmyndarnämnd
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  7 december 2023 t.o.m 28 december 2023
 2. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  6 december 2023 t.o.m 27 december 2023
 3. Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  7 december 2023 t.o.m 28 december 2023
 4. Instans:
  Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  8 december 2023 t.o.m 29 december 2023
 5. Instans:
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  5 december 2023 t.o.m 26 december 2023
 6. Granskningstiden pågår 28 november - 19 december 2023. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 19 december.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Granskning av upphävande av del av detaljplan ör Rönneshytta 512, 164, 165 m.fl..pdf Pdf, 241.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  29 november 2023 t.o.m 20 december 2023
 8. Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2023-10-30 (§ 169) Ändring av detaljplan: Förslag till utvidgnin av Stadplan för del av Askersunds stad (Torebergsområdet). Planen har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte ska ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Planen har därmed vunnit laga kraft 2023-11-23.

  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Laga kraft för Ändring av detaljplan Förslag till utvidgning av Stadsplan för del av Askersunds stad (Torebergsområdet).pdf Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Instans:
  Socialnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  27 november 2023 t.o.m 18 december 2023
 10. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Överklagandetid:
  29 november 2023 t.o.m 20 december 2023

Hjälpte informationen på den här sidan dig?