Hållbarhetsarbete i kommunen

Spröda gröna blad spirar ur brun lucker jord. Gula blommor knoppas.

För att uppnå en god ekologisk hållbarhet ska kommunen arbeta aktivt för att bidra till minskad miljöpåverkan från sin egen verksamhet.

Mindre miljöpåverkan från den kommunala verksamheten, vid till exempel:

  • Renovering och nybyggnation
  • Transporter och resor
  • Måltider
  • Inköp av varor

Arbeta med ekologisk hållbarhet genom samhällsplanering, till exempel genom att:

  • Utveckla infrastruktur för cykel- och gångtrafik
  • Skapa bra grönområden

Program för ekologisk hållbarhet

I vårt program för ekologisk hållbarhet finns mer att läsa om den politiska inriktningen för vårt hållbarhetsarbete, se nedan. Programmet är utformat med våra lokala förutsättningar som grund och förhåller sig utifrån detta till Agenda 2030.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?