Information med anledning av kriget i Ukraina

Ukrainas flagga

Uppdaterad 22-04-14 kl. 11.00

Många känner oro med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och hur det skulle kunna påverka Sverige och Örebro län. Sverige är ett tryggt land och även om väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas är risken för krig låg.

I länet har vi en god samverkan med upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta situationer som uppkommer. Länets samarbete stärktes ytterligare i och med hanteringen av pandemin.

Länsstyrelsen har samlat information på sin hemsida med fokus på hur situationen kan påverka Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi behöver alltid vara förberedda på att något oförutsett händer i samhället. Det gäller alla. Även om risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg, kan det som händer i vår omvärld få konsekvenser i vår vardag. Till exempel kan priser på energi, drivmedel och livsmedel öka samt att människor som flyr Ukraina kan komma till Sverige.

Bemöta och hantera oro

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Alla reagerar olika i oroliga tider. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro.

Mer om stöd vid oro och den hjälp samhället på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är sann.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter och andra ansvariga aktörer. Använd tillförlitliga källor som Krisinformation.se, MSB, Försvarsmakten och polisen. Följ redaktionell svensk media som SVT och Sveriges radio.

Samlad information från myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det här kan du själv göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Vad kan jag som privatperson göra? (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Det är viktigt att poängtera att risken för väpnat angrepp är låg i Sverige och det är vid väpnade angrepp som skyddsrum används.

Det är fastighetsägare som ansvarar för underhåll av skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Privata fastighetsägare kan vara privatpersoner, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum och kontrollerar att skyddsrummen inte har brister.

Information om hur skyddsrum fungerar, var du har närmaste skyddsrum och vem som ansvarar för skyddsrum hittar du hos MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flyktingar från Ukraina

I och med Rysslands invasion av Ukraina kommer det människor som flyr Ukraina till Sverige och även Örebro län. På Migrationsverkets webbplats finns information riktad till de som kommer till Sverige och de som vill hjälpa till.

Situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

På hemsidan informationssverige.se finns samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina. Informationen finns även på ukrainska, ryska och engelska.

Du som har flytt från kriget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om flyktingmottagandet med koppling till Askersunds kommun, kontakta individ- och familjeomsorgen, telefon: 0583-820 50.

Migrationsverket har även samlat information om boenden till fastighetsägare som vill upplåta lägenheter eller fastigheter, samt information om upphandling.

Bostäder för människor som flytt på Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Jordbruksverket har tagit fram en samlingssida om införsel av djur från Ukraina.

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram och översatt information, bland annat om ökad risk för människohandel.

Information på ukrainska ryska och engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har samlat vägledande information för dig som arbetar inom förskola eller skola och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina.

Så möter du nyanlända barn och elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk

Översättningar till andra språk tas fram succesivt av ansvariga myndigheter.

Information på andra språk på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-04-14