Akut hjälp och krisstöd

Kommunikation

Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt. Nedan hittar du information om de viktigaste larmnumren och länkar till webbsidor.

Om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ringer du SOS alarm. Om du är döv eller har tal- eller hörselnedsättning kan du anmäla dig till tjänsten att larma 112 via SMS, se webbplats för mer information.

Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. Ring 112 vid akuta ärenden.

Hit kan du ringa dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare. Du når sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär "Giftinformation" dygnet runt. Ring 08-33 12 31 vid mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt - året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa för att få information.

Under vardagar kan du kontakta individ- och familjeomsorgen via receptionen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Behöver du hjälp med akuta sociala frågor under kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren via polisens nr 112 och begär att få kopplas vidare till socialjouren.

Till Barnens hjälptelefon, telefonnummer 116 111, kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte när du ringer. Du behöver inte tala om vem du är. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

Hit kan du ringa om du vill prata med någon om frågor eller oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan också få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym. Telefonnumret är 077-150 50 50.

Rädda barnen tog den 1 januari 2017 över den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism, som då även bytte namn till Orostelefonen. Telefonnumret är 020-100 200. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Orostelefonens personal svarar på frågor om samtliga typer av våldsbejakande extremism på en rad olika språk. Telefonen är öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00 - 12.00. Mer information om Orostelefonen finns på Rädda barnens hemsida, se länk neden.

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan klockan 18.00 - 22.00 samt helger klockan 14.00 - 18.00.

UMO är en webbplats för alla mellan 13 - 25 år. Där kan du få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Du har möjlighet att ställa anonyma frågor men kan också få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Öppettider: 08.30 - 12.00, 13.00 - 16.00

Besöksadress: Lilla Bergsgatan 10 A, Askersund

Telefonnummer till receptionen: 0583-820 50

Hjälpte informationen på den här sidan dig?