Belysning

Gatubelysningsstolpe står bredvid en asfalterad väg

Kommunen svarar för totalt cirka 3 200 ljuspunkter.

Merparten av anläggningarna sköts i nuläget av externa entreprenörer. Satsningar på utbyte och ombyggnad av armaturer för mer energisnåla belysningar har gjorts under flera år.

Trafikverket är ägare till belysningar utmed riks- och länsvägar och vissa genomfarter. Trafikverket anlitar Svevia för underhållet av dessa.

I Askersunds kommun finns två distributionsområden där Vattenfall och Skyllbergs Bruk är nätägare.

Ronderingar

Under varje år genomförs tre ronderingar i Vattenfalls område vilket omfattar:
Askersund, Läggesta, Hammar, Sänna, Harge, Bastedalen, Lunna, Olshammar, Aspa, Igelbäcken, Åmmeberg, Dalby, Zinkgruvan, Mariedamm, Åsbro, Snavlunda, Svinnersta, Torpa och Nydalen.

I Skyllbergs Bruks område sker löpande tre ronderingar vilket omfattar:
Skyllberg, Lerbäcks kyrka, Lerbäck, Kårberg, Långstorp, Rönneshytta, Gålsjö, Ingelsby, Närkesberg och Mörtsjön.

Ronderingarna inom Vattenfalls område sker 2024 under vecka 7, vecka 35 och vecka 45.

Vid flera sammanhängande ljuspunktsbortfall sker åtgärd snarast möjligt, vid enstaka trasig ljuspunkt sker utbyte vid nästkommande rond.

Felanmälan

Lämna gärna uppgift om vilket nummer belysningsstolpen har, det finns en nummerskylt på stolpen. En slocknad lampa är inte ett akut fel.

Kontorstid måndag till fredag på telefonnummer 0583-810 00

Efter kontorstid, på helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22

Via e-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Felanmälan kan även göras via kommunens e-tjänst nedan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?