Gräva och schakta

Gul grävmaskin gräver i grus yta

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen. Detta tillstånd söker du genom en grävansökan via systemet Kommunmark, se länk nedan.

Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver. För att göra en ansökan behöver du skapa ett användarkonto till Kommunmark.

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare. Glöm inte att meddela när arbetet är påbörjat och avslutat.

En avgift för handläggning faktureras med 1 500 kronor exklusive moms per ansökan.

Askersunds kommuns anvisningar och regler för grävtillstånd finns i Kommunmark under fliken information.

Akuta grävningar

Om grävning måste ske akut utanför kontorstid, måste man även ringa till beredskapsansvarig via Larmcentralen, telefon 0583-102 22 samt i efterhand göra en akut efteranmälan. Akut efteranmälan görs via Kommunmark, se länk ovan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?