Gator och vägar

Vägarbetare som asfalterar

Kommunen ansvarar för merparten av det kommunala vägnätet.

I flera tätorter har vägföreningar eget ansvar för skötsel och underhåll enligt särskild överenskommelse. Trafikverket har hand om riks- och länsvägarna. Övriga vägar som inte är allmänna, sköts av vägföreningar eller enskilda.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2021-09-06