Belysning

Gatubelysning längs väg

Kommunen svarar för totalt cirka 3 100 ljuspunkter

Merparten av anläggningarna sköts i nuläget av externa entreprenörer. Satsningar på utbyte och ombyggnad av armaturer för mer energisnåla belysningar har gjorts under flera år.

Trafikverket är ägare till belysningar utmed riks- och länsvägar o vissa genomfarter. Trafikverket anlitar Svevia för underhållet av dessa.

I Askersunds kommun finns två stycken distributionsområden där Vattenfall och Skyllbergs Bruk är nätägare, se karta i högerspalten.

Under varje år genomförs tre ronderingar i Vattenfalls område vilket omfattar:
Askersund, Läggesta, Hammar, Sänna, Harge, Bastedalen, Lunna, Olshammar, Aspa, Igelbäcken, Åmmeberg, Dalby, Zinkgruvan, Mariedamm, Åsbro, Snavlunda, Svinnersta, Torpa och Nydalen.

I Skyllbergs Bruks område sker löpande tre ronderingar vilket omfattar:
Skyllberg, Lerbäcks kyrka, Lerbäck, Kårberg, Långstorp, Rönneshytta, Gålsjö, Ingelsby, Närkesberg och Mörtsjön.

Ronderingarna inom Vattenfalls och Skyllbergs områden sker 2023 under vecka 7, vecka 35 och vecka 45.

Vid flera sammanhängande ljuspunktsbortfall sker åtgärd snarast möjligt, vid enstaka trasig ljuspunkt sker utbyte vid nästkommande rond.

Felanmälan (trasiga lampor) görs på telefonnummer 0583-810 00. Lämna gärna uppgift om vilket nummer belysningsstolpen har, det finns en nummerskylt på stolpen. På helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22. En slocknad lampa är inte ett akut fel.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2023-01-13