Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på kommunal väg

Blomlåda

Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 att införa möjligheten att ansöka om tillstånd att ställa ut blomlådor på kommunens gator i hastighetsdämpande syfte. Trafikingenjören är den som beslutar om tillstånd.

Utplacering av blomlådor ska bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö för medborgarna. Detta bidrar också till lägre kostnader och möjlighet till en bra lösning vid förfrågningar om hastighetsdämpande åtgärder i kommunen.

Regler och ansökningsblankett hittar du till höger på sidan.

För att kommunen ska kunna ha möjlighet att bevilja att blomlådor placeras på kommunala bostadsgator behöver de grannar vars infart berörs av trafikhindren ge sitt medgivande. Blankett för detta finns också till höger på sidan.

Endast blomlådor med giltigt tillstånd får placeras ut.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2022-03-10