Stadsparken

Parkbänk och lövskog i naturreservatet Stadsparken i Askersund.

Stadsparken ett av de två kommunala naturreservaten i Askersund (det andra är Väderkvarnsbacken). Reservatet är en del av det skogsområde som ligger närmast Askersunds stadskärna i nära kontakt med sjön Alsen. Området är ingen park i egentlig mening, utan ett skogsparti med både magra hällmarkstallskogar och fuktigare sänkor med inslag av lövträd.

Stadsparken är ett mycket uppskattat område för det tätortsnära friluftslivet. Här finns ett kuperat elljusspår och Askersunds hembygdsgård ligger precis söder om reservatet.

Stadsparken är som sagt kraftig kuperad med många höjder där berget kommer i dagen. Berggrunden består av granit. Skogen domineras av gamla väderbitna tallar, många riktigt gamla och för naturen värdefulla träd. Flera av tallarna är över 200 år gamla!

Nedanför berghällarna är skogen mer lövdominerad med gott om ekar i olika åldrar och rikligt med hassel, speciellt i södra delen. Här finns också blommande blåsippor på våren. På våren och försommaren kan man njuta av vacker fågelsång. Kanske hör du grönsångarens vackra sång som låter som ett mynt som snurra på en bordsskiva. I tallarna kan du också spana efter den vackra tofsmesen.

Upptäck området genom att följa elljusslingan eller varför inte vika av på några av alla de många stigarna i Stadsparken. Kanske hittar du till den gamla rastplatsen på bergets topp, med uthuggen stentrappa och andra lämningar i sten?

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund
  • bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar. Undantag gäller för verksamheter knutna till undervisning eller föreningsverksamhet.
  • göra upp eld annat än på härför anvisad plats
  • cykla eller att rida
  • framföra motordrivet fordon

Hitta till Stadsparken

Från Askersunds centrum:

Med bil: Kör Sundsbrogatan 450 meter österut förbi Sjöängsskolan. Håll till höger och följ skyltningen mot Hembygdsgården och Hagavägen 650 meter. Parkeringsplats finns nedanför berget på höger sida. Informationstavla finns vid skogskanten.

Med cykel/till fots: Från torget ta någon av gatorna söderut eller mot Sjöängsskolan. Följ sedan gång- och cykelvägen längs med sjökanten. Följ Folke Dahlbergs väg och sedan Hagavägen till hembygdsgården.

Fakta Stadsparkens naturreservat

Kommun: Askersund

Bildat år: 2005

Areal: 10,4 hektar

Markägare, reservatsbildare och förvaltare: Askersunds kommun

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?