Möten och protokoll

Ordförandeklubba och paragrafsymbol.

Här hittar du handlingar och protokoll för Askersunds kommuns olika politiska organ. Du kan läsa om vilka frågor som kommer upp på nästa sammanträde och se vilka beslut som fullmäktige, styrelsen och nämnderna fattat.

I sammanträdesportalen kan du se underlag och protokoll från 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och tekniknämnden.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för fullmäktige publiceras en vecka innan sammanträdet.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för styrelsen och nämnderna publiceras senast fyra arbetsdagar innan sammanträdet om inte ordförande beslutar annat.

Protokollen publiceras när de är justerade, godkända.

Vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen på grund av till exempel sekretess eller dataskyddsförordningen.

 

Här nedanför hittar du protokoll från Sydnärke miljö- och byggnämnd samt protokoll från de olika nämnderna under perioden 2010-2022. Vill du ta del av äldre sammanträdesprotokoll är du välkommen att ta kontakt med administrativa kontoret.

Nedan hittar du även protokoll från rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll för åren 2010-2022.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll KF 2022-12-19.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-12-12.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-11-28.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-10-31.pdf Pdf, 895.4 kB. 895.4 kB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-09-26.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-06-20.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-04-25.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-03-28.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-06-22 11.21
Protokoll KF 2022-02-28.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2023-06-22 11.21

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll KF 2021-11-29.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-10-25.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-09-27.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-06-14.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-04-26.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-03-29.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2021-02-15.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-06-22 11.19

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll KF 2020-11-30.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-10-26.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-09-28.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-06-15.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-04-27.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-03-30.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-02-24 §§22-23, 31.pdf Pdf, 620.5 kB. 620.5 kB 2023-06-22 11.19
Protokoll KF 2020-02-24.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-06-22 11.19

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll KF 2019-11-25.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-10-21.pdf Pdf, 274.1 kB. 274.1 kB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-09-30.pdf Pdf, 321.7 kB. 321.7 kB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-06-17.pdf Pdf, 462.4 kB. 462.4 kB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-04-29.pdf Pdf, 240.8 kB. 240.8 kB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-03-25.pdf Pdf, 345.2 kB. 345.2 kB 2023-06-22 11.15
Protokoll KF 2019-02-25.pdf Pdf, 301.9 kB. 301.9 kB 2023-06-22 11.15

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF protokoll 2018-12-10.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-11-26.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-10-29.pdf Pdf, 1012.4 kB. 1012.4 kB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-09-24.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-06-18.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-04-23.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-03-26.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-06-22 11.15
KF protokoll 2018-02-26.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2023-06-22 11.15

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF protokoll 2017-11-27.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-10-30.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-09-25.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-06-19.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-04-24.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-03-27.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-22 11.14
KF protokoll 2017-02-27.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-06-22 11.14

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF protokoll 2016-11-28.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-06-22 11.13
KF protokoll 2016-10-31.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-06-22 11.13
KF protokoll 2016-09-26.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2016-06-20.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2023-06-22 11.13
KF protokoll 2016-04-25.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2016-02-29.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2023-06-22 11.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Protokoll 2015-11-30.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2015-10-26.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2015-09-28.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2015-06-15.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2015-04-27.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2023-06-22 11.13
KF Protokoll 2015-02-23.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2023-06-22 11.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Protokoll 2014-12-08.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-11-24.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-10-27.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-09-29.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-06-16.pdf Pdf, 15.9 MB. 15.9 MB 2023-06-22 11.08
KF protokoll 2014-04-28.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-03-31.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2023-06-22 11.08
KF Protokoll 2014-02-24.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2023-06-22 11.08

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Protokoll 2013-11-25.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-10-28.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-09-30.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-06-17.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-04-29.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-03-25.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-06-22 11.06
KF Protokoll 2013-02-25.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2023-06-22 11.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2012-11-26.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2023-06-22 11.05
Protokoll 2012-09-24.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2023-06-22 11.05
Protokoll 2012-06-18.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2023-06-22 11.05
Protokoll 2012-04-23.pdf Pdf, 843.9 kB. 843.9 kB 2023-06-22 11.05
Protokoll 2012-03-26.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-06-22 11.05
Protokoll 2012-02-27.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-06-22 11.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2011-11-28.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-10-31.pdf Pdf, 913.6 kB. 913.6 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-10-26.pdf Pdf, 258.7 kB. 258.7 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-09-26.pdf Pdf, 800.5 kB. 800.5 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-06-20.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-04-26.pdf Pdf, 783.8 kB. 783.8 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-03-28.pdf Pdf, 519.1 kB. 519.1 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2011-02-28.pdf Pdf, 707.1 kB. 707.1 kB 2023-06-22 11.04

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2010-12-20.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-12-06.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-11-29.pdf Pdf, 796.2 kB. 796.2 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-11-01.pdf Pdf, 381 kB. 381 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-09-27.pdf Pdf, 797.2 kB. 797.2 kB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-06-21.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-05-31 del 2.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-05-31 del 1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-04-26.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-03-29 del 2.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-03-29 del 1.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-06-22 11.04
Protokoll 2010-02-22.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-06-22 11.04

Här hittar du kommunstyrelsens protokoll för åren 2010-2022.

Här hittar du barn- och utbildningsnämndens protokoll för åren 2010-2022.

Här hittar du socialnämndens protokoll för åren 2010-2022.

Här hittar du kultur- och tekniknämndens protokoll för åren 2015-2022.

Här hittar du kultur- och fritidsnämndens protokoll för åren 2010-2014.

Här hittar du tekniska nämndens protokoll för åren 2010-2014.

Här hittar du rådet för funktionshinderfrågors protokoll för åren 2013 och framåt.

Här hittar du kommunala pensionärsrådets protokoll för åren 2013 och framåt.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?