Möten och protokoll

Ordförandeklubba och paragrafsymbol.

Här hittar du handlingar och protokoll för Askersunds kommuns olika politiska organ. Du kan läsa om vilka frågor som kommer upp på nästa sammanträde och se vilka beslut som fullmäktige, styrelsen och nämnderna fattat.

I sammanträdesportalen kan du se underlag och protokoll från 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och tekniknämnden.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för fullmäktige publiceras en vecka innan sammanträdet.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för styrelsen och nämnderna publiceras senast fyra arbetsdagar innan sammanträdet om inte ordförande beslutar annat.

Protokollen publiceras när de är justerade, godkända.

Vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen på grund av till exempel sekretess eller dataskyddsförordningen.

 

Här nedanför hittar du protokoll från Sydnärke miljö- och byggnämnd samt protokoll från de olika nämnderna under perioden 2010-2022. Vill du ta del av äldre sammanträdesprotokoll är du välkommen att ta kontakt med administrativa kontoret.

Nedan hittar du även protokoll från rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet.

Här hittar du sydnärke miljö- och byggnämnds protokoll för 2023 och framåt.

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll för åren 2010-2022.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Här hittar du kultur- och tekniknämndens protokoll för åren 2015-2022.

Här hittar du kultur- och fritidsnämndens protokoll för åren 2010-2014.

Här hittar du tekniska nämndens protokoll för åren 2010-2014.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?