Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-19


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2021-04-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-21 till och med 2021-05-13.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2021-04-20


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2021-04-20. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-21 till och med 2021-05-13.Protokollöppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-04-15, §§ 32-35,37-52


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2021-04-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-20 till och med 2021-05-12.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-04-15, §§ 32-35,37-52öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-19


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2021-04-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-19 till och med 2021-05-11.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-19öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-04-15, § 36


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2021-04-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-15 till och med 2021-05-08.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-04-15, § 36öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-08


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-04-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-13 till och med 2021-05-05.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2021-04-08


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2021-04-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-13 till och med 2021-05-05.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-06


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2021-04-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-09 till och med 2021-05-03.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-06öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-07


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-04-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-07 till och med 2021-04-29.

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-07


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-04-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-04-07 till och med 2021-04-29.

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2021-04-26


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen samt digitalt måndagen den 26 april kl 18.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare* Godkännande av dagordning* Revisorerna informerar BESLUTSÄRENDEN Årsredovisning 2020 för Askersunds kommun 21KS30Årsredovisning 2020 för Askersunds kommunöppnas i nytt fönsterAnsvarsfrihet för år 2020 21KS30Koncernredovisning 2020 för Askersunds Rådhus AB 21KS46Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 21KS38Reviderad investeringsbudget 2021 20KS41Reviderad investeringsbudget 2021 - Äskande för utbyte av Borgmästarholmsbryggans Y-bommar 20KS41Beviljad borgen 2021 för Sydnärkes kommunalförbund 21KS44Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund 21KS53Delegation av beslutanderätt att utfärda föreskrifter mot att vistas på särskilt angivna platser 21KS55Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla Sjöängsskolan) KS-2014/28Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 21KS34MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Svar på motion om vargfri kommun 20KS97STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-04-21