Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2020-09-18

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-16


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-09-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-18 till och med 2020-10-10.
 • 2020-09-15

  Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-09


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-09-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-15 till och med 2020-10-07.
 • 2020-09-14

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-10


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-09-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-14 till och med 2020-10-06.
 • 2020-09-14

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2020-09-10


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2020-09-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-14 till och med 2020-10-06.
 • 2020-09-08

  Justerat protokoll för Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2020-09-08


  Sammanträde för Sydnärkes IT-nämnd har ägt rum den 2020-09-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-08 till och med 2020-09-30.
 • 2020-09-08

  Justerat protokoll för Sydnärkes miljönämnds sammanträde 2020-09-07


  Sammanträde för Sydnärkes miljönämnd har ägt rum den 2020-09-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-08 till och med 2020-09-30.
 • 2020-09-08

  Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-09-03


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-09-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-08 till och med 2020-09-30.
 • 2020-09-03

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-09-01. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-09-03 till och med 2020-09-25.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01öppnas i nytt fönster
 • 2020-08-31

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-08-27


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-08-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-08-31 till och med 2020-09-22.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-08-27öppnas i nytt fönster
 • 2020-08-31

  Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-08-26. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-08-31 till och med 2020-09-22.Protokollöppnas i nytt fönster

Kungörelser/underrättelser

 • Samråd gällande detaljplan för del av fastighet Edö 1:18 m.fl. (Norra Vätternhöjden)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-06-20 § 165) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att möjliggöra bostäder med tillhörande infrastruktur. Nu är förslaget till detaljplan föremål för samråd. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till fastighetsägare enligt fastgihetsförteckning samt till myndigheter och övrigt berörda.Planområdet är beläget på Edö, ca 2.5 km öster om centrala Askersund, invid sjön Alsen. Planområdet gränsar till skogsområde i söder samt ansluter till befintligt bostadsområde i norr, och syftar till att bli en naturlig förlängning av detta. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Plats: Sydnärkes byggförvaltnings kontor vid Sundsbrogatan 22 i Askersund och på Askersunds bibliotek.
  Digitalt: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Samrådstiden pågår 25 augusti - 18 september 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 18 september. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Patrik Igelström
  Planarkitekt
  0583-820 52
  patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-09-08