Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-31


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2023-01-31. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-02-01 till och med 2023-02-22.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-23


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2023-01-23. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-27 till och med 2023-02-17.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2023-01-19


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2023-01-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-24 till och med 2023-02-14.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-10


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2023-01-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-17 till och med 2023-02-07.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-10 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-11


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2023-01-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-17 till och med 2023-02-08.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för sydnärke miljö- och byggnämnd 2023-01-12


  Sammanträde för sydnärke miljö- och byggnämnd har ägt rum den 2023-01-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-13 till och med 2023-02-03.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2023-01-10


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2023-01-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2023-01-11 till och med 2023-02-02.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser/underrättelser

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2023-02-02