Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-19


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2022-09-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-22 till och med 2022-10-14.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2022-09-15


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2022-09-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-21 till och med 2022-10-12.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-15


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2022-09-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-21 till och med 2022-10-12.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-14


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2022-09-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-20 till och med 2022-10-12.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2022-09-14


  Sammanträde för Sydnärkes IT-nämnd har ägt rum den 2022-09-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-16 till och med 2022-10-08.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2022-08-24


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2022-08-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-16 till och med 2022-10-07.

 • Justerat protokoll för valnämndens sammanträde 2022-09-14


  Sammanträde för valnämnden har ägt rum den 2022-09-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-15 till och med 2022-10-07.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2022-09-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-13 till och med 2022-10-05.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-13


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2022-09-13. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-13 till och med 2022-10-05.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2022-08-30


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2022-08-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-09-02 till och med 2022-09-23.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige i Askersunds kommun 2022-09-26


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen måndagen den 26 september kl 18.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare* Godkännande av dagordning* Revisorerna informerar * Rapport från ElevriksdagenINTERPELLATIONER & FRÅGOR Fråga angående projekt nyproduktion Närlunda skola samt investeringsbudget 22KS127BESLUTSÄRENDEN Program för suicidprevention i Askersunds kommun 2022-2025 22KS63Rapportering av granskning avseende planering och underhåll av VA-nätet 22KS60Begäran om revidering av projektbudget för exploatering av villatomter i Gustavslund/Nordhagen 20KS132Överlåtelse av aktier och fusion av kommunala bolag 22KS120Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd 22KS99Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 22KS106MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Svar på motion om att kommunen ska kräva återbetalning från Sydnärkes utbildningsförbund och använda pengarna till skattesänkning 22KS70Svar på motion om angående förbud att parkera på genomfarten i Olshammar 22KS31Svar på motion om parkeringsmöjligheterna i Askersund 22KS30Svar på motion om att överfallslarm ska införas till personal i kommunen som anses vara i behov 21KS142Motion om tillgång till handlingar till kommunfullmäktige och nämnder för medborgare 22KS126Medborgarförslag angående grusplanen vid reningsverket 22KS115VALÄRENDEN Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som revisor 22KS14STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande
 • Kungörelse - Val 2022


  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till riksdag, kommun och region kommer äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08:00 måndagen den 12 september 2022. Valen kommer att räknas i ordningen riksdag, kommun och region.Kungörelse av tid och plats för slutligt sammanräkning Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2022-09-22