Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-16


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2020-11-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-18 till och med 2020-12-10.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-11-12


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-11-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-17 till och med 2020-12-09.

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-11


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-11-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-16 till och med 2020-12-08.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-11-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-11 till och med 2020-12-03.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-11-05, § 128-129, 131-143


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-11-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-09 till och med 2020-12-01.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-11-05öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-11-05, § 130


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-11-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-05 till och med 2020-11-27.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-11-05öppnas i nytt fönster

 • Justerat protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-28


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-10-28. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-11-03 till och med 2020-11-25.

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2020-11-30


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (Stora salongen) måndagen den 30 november kl 17.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare* Godkännande av dagordning* Revisorerna informerar BESLUTSÄRENDEN Delårsbokslut 2020 för Nerikes Brandkår 20KS153Delårsbokslut 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke 20KS161Delårsbokslut 2020 för Sydnärkes kommunalförbund  20KS179Medlemsbidrag 2021 till Sydnärkes utbildningsförbund  20KS162Begäran om utökad budgetram för socialnämnden 20KS156Budget och plan 2021-2024 20KS41Kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2021-2024PDFTaxor 2021 20KS142Upptagande av lån 2021 för Askersunds kommun 20KS171Beviljande av borgen 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund 20KS172Beviljande av borgen 2021 för Askersundsbostäder AB 20KS173Beviljande av borgen 2021 för Askersunds kommunfastigheter AB 20KS174Beviljande av borgen 2021 för Askersunds industrifastigheter AB 20KS175Beviljande av borgen 2021 för Askersunds Rådhus AB 20KS178Omdisponering av investeringsbudget 2020 för VA-kollektivet 20KS169Godkännande av upptagande av lån för Sydnärkes kommunalförbund 20KS164Utbetalning av partistöd 2021 20KS49Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 20KS143Skolorganisation i Askersunds kommun 20KS135Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18 20KS150Köp av fastigheterna Kvarnhagen 1:1, 1:2 och 1:3 20KS176Exploatering av villatomter Gustavslund/Nordhagen 20KS132Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik i Örebro län 20KS148Revidering av överenskommelse för Sydnärke IT-nämnd 19KS110Revidering av reglemente och överenskommelse för Sydnärke lönenämnd 20KS152Revidering av reglemente och överenskommelse för Sydnärke byggnämnd 20KS147Revidering av reglemente och överenskommelse för Sydnärke miljönämnd 20KS146Revidering av reglemente och överenskommelse för taxe- och avgiftsnämnden 20KS159Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden 20KS163VALÄRENDEN Fyllnadsval avseende updprag som ersättare i socialnämnden 20KS30Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 20KS30Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämnden 20KS30STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-11-24