Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2019-11-15

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2019-11-07


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2019-11-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-15 till och med 2019-12-09.Protokoll
 • 2019-11-14

  Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-12


  Sammanträde för Socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-11-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-14 till och med 2019-12-06.
 • 2019-11-08

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-06


  Sammanträde för Barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2019-11-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-08 till och med 2019-12-02.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-06

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-11-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-06 till och med 2019-11-28.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05öppnas i nytt fönster
 • 2019-10-29

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-24


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-10-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-29 till och med 2019-11-20.
 • 2019-10-29

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2019-10-24


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2019-10-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-29 till och med 2019-11-20.
 • 2019-10-28

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-23


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-10-23. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-28 till och med 2019-11-19.
 • 2019-10-28

  Justerat protokoll för Socialnämndens sammanträde 2019-10-22


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2019-10-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-28 till och med 2019-11-19.Protokollöppnas i nytt fönster

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2019-11-25


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 25 november kl 18.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare * Godkännande av dagordning * Stipendieutdelning från Stiftelsen Askersunds hemvärns studiefond * Revisorerna informerar BESLUTSÄRENDEN Återtagande av beställning av exploatering av villatomter på Gamla Bruket i Åsbro  KS-2014/114Styrdokument för krisberedskap i Askersunds kommun  19KS165Fastställande av krisledningsnämndens reglemente 19KS166Revidering av reglemente för Sydnärke IT-nämnd  19KS110Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ingelsby 19KS172Socialnämndens tilläggsäskande avseende extern placering  19KS140Delårsrapport 2019 för Sydnärkes utbildningsförbund 19KS160Delårsrapport 2019 för Sydnärkes kommunalförbund 19KS161Delårsrapport 2019 för Sydnärkes samordningsförbund 19KS162Delårsrapport 2019 för Nerikes Brandkår 19KS163Budget och övergripande strategier 2020-2022 19KS86Kommunstyrelsens förslag till budget och övergripande strategier 2020-2022PDFOppositionens (S, C, V, MP) förslag till budget och övergripande strategier 2020-2022PDFSverigedemokraternas förslag till budget och övergripande strategier 2020-2022PDFUtökade medel för löpande fastighetsinvesteringar 2020 19KS176Taxor 2020 19KS142Utbetalning av partistöd 2020 19KS74Upptagande av lån 2020 för Askersunds kommun 19KS157Beviljande av borgen 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund 19KS156Beviljande av borgen 2020 för Askersunds Industrifastigheter AB 19KS153Beviljande av borgen 2020 för Askersunds Kommunfastigheter AB 19KS154Beviljande av borgen 2020 för Askersundsbostäder AB 19KS155Svar på motion om byggnation av en simhall i Askersund 18KS194Svar på motion om möjlighet till dagbarnvårdare i Askersunds kommun 19KS34MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER Medborgarförslag om anordnande av föreläsningar 19KS179Medborgarförslag om gåva till nyfödda i Askersunds kommun 19KS187Medborgarförslag om trappa i Väderkvarnsbacken 19KS195Medborgarförslag om trottoar på Bergslagsvägen i Askersund 19KS199Medborgarförslag om uthyrning av el-lådcyklar 19KS200VALÄRENDEN Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i styrelsen för Askersundsbostäder AB  19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i styrelsen för Askersunds Kommunfastigheter AB  19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i styrelsen för Askersunds Industrifastigheter AB  19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden  19KS8Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i Sydnärkes överförmyndarnämnd  19KS8INTERPELLATIONER OCH ENKLA FRÅGOR Enkel fråga angående Vätternvatten Enkel fråga angående måluppfyllelse i skolan Enkel fråga angående Lärkbacken Enkel fråga angående impelementering av barnkonventionen i kommunstyrelsen och förvaltningen Enkel fråga angående impelementering av barnkonventionen i socialnämnden och förvaltningen STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-11-19