Besöksrutiner

Lärare pratar med elever ute på skolgården.

Vårdnadshavares ansvar inför besök

Vårdnadshavare kontaktar berörd personal minst fem dagar i förväg för att boka in besöket.
Vårdnadshavare ska träffa den personal som på förhand är bestämd att ansvara för besöket.

Besök av externa aktörer

Vid besök av företag, hantverkare, föreningar samt andra anställda inom kommunen ska detta alltid bokas i förväg genom kontakt med rektor. Samtliga besökare ska legitimera sig i verksamhet.

Tillträde till lokaler och skolgårdar

Förskole- och skolgårdar och de lokaler verksamheterna nyttjar är inte att betrakta som allmän plats, där allmänheten har rätt att vistas som den finner lämpligt (Ordningslagen 1993:1 617 1 kap, 2 §).

Allmänheten innefattar alla som inte arbetar där eller är placerade i verksamheten. I begreppet ingår även vårdnadshavare och andra anhöriga, de har således ingen rätt till att vistas på området eller i lokalerna fritt.

Rektor beslutar enligt skollagen om vilka ordningsregler som ska gälla och har det högsta ansvaret för arbetsmiljön. Besök i verksamheterna får endast ske efter överenskommelse med berörd personal eller rektor.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?