Fritidshem

Några killar spelar spel vid ett bord.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Askersunds kommun finns fritidshemsverksamhet både före och efter skoldagen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då elever fyller 13 år.

Ansökan fritidshem

När barnet ska börja i fritidshem behöver en ansökan om plats i fritidshem på den skola där barnet är antagen göras. Ansökan görs via E-tjänst på Askersunds kommuns hemsida. Ansökan behandlas när den kommer in och kö finns inte.

Uppsägning Fritidshem

När ett barn ska sluta måste platsen sägas upp via E-tjänst Askersunds kommuns hemsida. Uppsägningstiden är en månad och ordinarie avgift tas ut under uppsägningstiden.

Ansökan pedagogisk omsorg

Om barnet bor i området Olshammar, Zinkgruvan eller Snavlunda kan ansökan göras till deras pedagogiska omsorg även om barnet har annan skolplacering. Detta görs på pappersblankett.

Uppsägning pedagogisk omsorg

När ett barn ska sluta måste platsen sägas upp. Uppsägning av plats i pedagogisk omsorg görs på pappersblankett. Uppsägningstiden är en månad och ordinarie avgift tas ut under uppsägningstiden.

 

För mer information, se riktlinjerna nedan.

Fritidshem

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 22.


Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?